30-Day No-Hassle Returns
We guarantee your satisfaction on every purchase or rental with a full refund within 30 days of your purchase date.
Fast Customer Service
If you need help, our friendly customer service team is here to help!
The Best Prices on Textbook Rentals, Guaranteed
You can shop with confidence with the best rental prices at ValoreBooks.com. If you find a lower priced rental, we will match it.
Een arts Is vele andere mensen waard Inleiding tot de antieke Geneeskunde

Een arts Is vele andere mensen waard Inleiding tot de antieke Geneeskunde

Author: 


ISBN-13: 

9789042908345


ISBN: 

9042908343


Pub Date: 
Publisher:  Peeters Publishers & Booksellers
Summary: Dit boek is een inleiding tot de antieke geneeskunde, waarbij de intieme verwevenheid van deze geneeskunde met de Griekse filosofie belicht wordt. Het is een bundeling van capita selecta uit de geschiedenis van deze interactie, die moet bijdragen tot een goed begrip van het antieke denken en de beschaving in dit tijdsgewricht. Er is bewust gekozen voor taferelen en niet voor systematisch en synthetiserend betoog, dat... - middels zijn onvermijdelijke schematiserende rigiditeit - de blik enigszins riskeert te deformeren en te sterk de idee van een gestage en progressieve vooruitgangsgedachte zou evoceren. De geneeskunde en de filosofie uit die periode vormden heel zeker geen gesloten geheel. Voor het 'poikilon', het bonte en gediversifieerde, maar ook voor het rijke karakter van de filosofie en geneeskunde als wetenschappen wil dit geschrift belangstelling wekken en vooral liefde tot de studie hiervan werven. hoogleraar aan de faculteit der geneeskunde aan de KU Leuven. Hij is titularis van het vak psychiatrie en doceert er geschiedenis van de geneeskunde en cultuurgeschiedenis van de seksualiteit. (Peeters 2000) [read more]

Currently Unavailable
Product Details

ISBN-13: 9789042908345


ISBN: 9042908343


Pub Date:
Publisher: Peeters Publishers & Booksellers
Where's My Stuff?
Shipping & Returns